tấm nâng hàng gỗ keo

Pallet gỗ keo chất lượng cao

Pallet gỗ keo chất lượng cao

Pallet gỗ keo 1100x100x100mm – Tải trọng động: 1000kg – Tải trọng tĩnh: 3000kg – Gía: liên hệ