pallet gỗ tiêu chuẩn

Pallet gỗ tiêu chuẩn xếp dỡ

Pallet gỗ tiêu chuẩn xếp dỡ

Pallet làm cho dễ dàng hơn để di chuyển nhiều hàng hóa nặng cùng một lược.Tải trọng đó với pallet theo chúng có thể được kéo bởi xe nâng của các kích cỡ khác nhau, hoặc thậm chí bằng tay,