Pallet gỗ đố 1 mặt 4 chiều

Pallet gỗ đố 1 mặt 4 chiều nâng chất lượng cao

Pallet gỗ đố 1 mặt 4 chiều nâng chất lượng cao

Là loại pallet gỗ giống như pallet gỗ đố 2 mặt, nhưng mặt dưới của pallet gỗ có ít thanh hơn mặt trên, chỉ để hàng được 1 mặt Ưu điểm: Loại pallet gỗ này có thể dùng cho các