pallet bền bỉ

Pallet gỗ gù 1 mặt 4 chiều nâng giá rẻ chất lượng

Pallet gỗ gù 1 mặt 4 chiều nâng giá rẻ chất lượng

Mô tả: Là loại pallet gỗ mà các thanh chịu lực không thiết kế dạng thanh đố mà thiết kế dạng hộp, các thanh của hộp liên kết với nhau qua cục gù. Mặt trên của pallet gỗ bao gồm