kệ chứa hàng trong kho bãi

Tìm hiểu ưu điểm kệ chứa hàng hạng nặng công nghiệp

Tìm hiểu ưu điểm kệ chứa hàng hạng nặng công nghiệp

Khi sử dụng kệ chứa hàng trong kho bãi bằng cách dùng thanh beam đỡ pallet thì lưu ý dùng pallet phải đồng kích thước và cách bố trí hướng nhập- xuất hàng với chiều hướng vị trí ra vào