cung cấp bàn ghế gỗ

Bộ bàn ghế gỗ thông pallet thiết kế đơn giản

Bộ bàn ghế gỗ thông pallet thiết kế đơn giản

Bộ bàn ghế gỗ thông pallet mặc dù rất đơn giản nhưng đó là một sự sáng tạo đột phá, bàn và ghế chỉ đơn giản là những pallet gỗ thông xếp chồng lên nhau. Và mặt bàn bằng kính