Pallet gỗ theo tiêu chuẩn ISPM 15 giá rẻ

Pallet gỗ theo tiêu chuẩn ISPM 15 giá rẻ

Pallet gỗ theo tiêu chuẩn ISPM 15

“ Tiêu chuẩn ISPM 15 quy định các biện pháp kiểm dịch thực vật nhằm làm giảm nguy cơ du nhập hoặc lây lan các dịch hại kiểm dịch thực vật thông qua các vật liệu đóng gói, chèn lót bằng gỗ làm từ gỗ tùng bách hoặc từ các loại gỗ thô khác được dùng trong giao thương quốc tế.”
Do tổ chức Công ước Bảo vệ thực vật quốc tế (IPPC), các Pallet gỗ được lưu thông qua biên giới quốc gia phải được làm bằng chất liệu gỗ có tiêu chuẩn sao cho không có khả năng mang theo bệnh, các loài xâm lấn của các loài côn trùng.

Các tiêu chuẩn cho sản phẩm pallet gỗ được quy định rất rõ trong ISPM 15. Trong đó, sản phẩm Pallet làm bằng nguyên liệu gỗ không qua xử lý sẽ không phù hợp với ISPM 15 và sẽ không được thông qua.

Để được thông qua và lưu thông trên thị trường, các pallet gỗ ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn bốc dỡ còn phải được xử lý theo các phương pháp nhất định dưới sự giám sát chạt chẽ của cơ quan kiểm duyệt:

+ Xử lý nhiệt
Xử lý nhiệt phải đảm bảo gỗ được làm nóng để đạt được một nhiệt độ nhất định tối thiểu 56 ° C ( tức là 132,8 ° F) trong thời gian ít nhất là 30 phút. Khi sản phẩm qua xử lý công đoạn này thì sẽ đóng dấu tắt HT gần chữ IPPC để chứng nhận.

+ Xông hơi khử trùng hoá học
Trong quá trình này, gỗ phải được hun trùng với methyl bromide. Pallet gỗ được xử lý bằng phương pháp này đóng dấu tắt MB gần chữ IPPC. Việc sử dụng hóa chất methyl bromide chỉ áp dụng cho các sản phẩm bằng gỗ còn các Pallet được làm bằng vật liệu phi gỗ như nhôm, thép, nhựa, hoặc sản phẩm gỗ chế như: ván ép, tole cán sóng hoặ ván sợi định hướng thì không cần IPPC phê duyệt và được coi là miễn kiểm quy trình này theo quy định của ISPM 15.

+ Quá trình sấy nan, sấy cục
Sấy nan được diễn ra trong vòng thời gian 131 giờ và sấy cục được diễn ra trong thời gian lên tới 247 giờ. Khi sấy, nhiệt độ trong tâm gỗ phải theo tiêu chuẩn quốc tế ISPM 15 đảm bảo độ ẩm trong tâm gỗ không lớn hơn 20%.
Có thể nói, việc chế tạo các pallet gỗ tiêu chuẩn ISPM 15 sẽ luôn được đảm bảo theo các tiêu chuẩn khắt khe của ISPM, do vậy các doanh nghiệp, người sử dụng có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm để đóng gói hàng hóa của mình.