Pallet gỗ cũ

Pallet gỗ cũ

Với mục đích cố định, chất chứa, lưu giũa hàng hóa và được thiết kế phù hợp với từng loại hàng hóa, Pallet gỗ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp bảo quản, lưu trữ trong kho, vận chuyển hàng hóa của mình một cách dễ dàng, nhanh chóng, và hơn hết là việc sử dụng thuận tiện và tiết kiệm chi phí kinh doanh. Pallet gỗ được sử dụng để đặt hàng rất phổ biến do đặc tính gỗ chịu lực tốt, kết cấu chặt chẽ, giá thành phù hợp.